Onderwijs

Het kan voorkomen dat een leerling extra hulp en ondersteuning nodig heeft in het onderwijs. De klassen zijn vaak groot en de leerkracht heeft niet altijd genoeg middelen om alle leerlingen te kunnen helpen. Extra begeleiding kan hierbij een hulpmiddel zijn.
Door deze individuele aandacht kan er bijvoorbeeld geholpen worden bij een taal- of rekenachterstand. Of misschien is er extra ondersteuning nodig tijdens het bewegingsonderwijs. Er worden dan goede afspraken gemaakt met de school en de leerkracht over welke aanpak het meest effectief is voor de leerling.
Ook na schooltijd kan er aan verschillende doelen worden gewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding of voorbereiding op toetsen. Deze zorg en begeleiding is mogelijk op zowel regulier als speciaal (basis) onderwijs.

Werkwijze

Ik ga eerst overleggen met ouders om samen de onderwijsbehoefte duidelijk te krijgen. Wat is er precies nodig, voor hoe lang en hoe gaan we dat zo effectief mogelijk voor elkaar krijgen? Zodra ik daar een duidelijk beeld van heb, kan ik met de onderwijsinstelling gaan overleggen. Hierbij speelt de leerkracht ook een belangrijke rol. Daarna wordt er gekeken wat er haalbaar is op school en welke faciliteiten er nog nodig zijn.
Als laatste wordt er een persoonlijk plan op maat gemaakt. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Zo krijgt de leerling de optimale ondersteuning. Het uurtarief is €50,- voor extra ondersteuning in het onderwijs. Voor een persoonlijk plan kunt u contact opnemen met ToM.